Login

Klima Bosne i Hercegovine je većim delom umereno kontinentalna sa toplim letima i hladnim zimama. U području u kojem vlada ova klima, najtoplija područja su na severoistoku, dok srednje temperature opadaju prema jugozapadu, idući dolinama reka prema srednjem pojasu. Godišnje količine padavina kreću se od 700 do 1.100 l/m².

U srednjem i istočnom delu Bosne i Hercegovine nalaze se visoke planine Vlašić, Čvrsnica, Prenj, Trebević, Jahorina, Igman, Bjelašnica i Treskavica. Područja sa velikom nadmorskom visinom imaju kratka hladna leta i duge oštre zime.

Primorje i južni deo zemlje, zbog blizine Jadranskog mora, je pod uticajem sredozemne klime. Srednje januarske temperature su visoke (od 3 do 5 °C), dok su leta suva i vruća (maksimalne temperature od 40 do 45 °C). Srednja godišnja količina padavina kreće se između 1.000 i 2.300 l/m², a srednje godišnje temperature od 12 do 15 °C. Sneg je u ovom podneblju retka pojava. Klima je pogodna za uzgajanje vinove loze.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa