Luke i marine

OMC Company
Adresa
Luka Bar - marina Sv. Nikola
85000, Bar  
Tel: +382 85 313 911, 311 436
Fax: +382 85 311 436
e-mail: omc@t-com.me
Opis
- 100.000m2 površina vode
- 1.200m obalske linije
- dubina od 1 do 9m
- kapacitet marine: 900 vezova

 
Luka Bar
Adresa
Luka Bar
85000, Bar  
Tel: +382 85 312 156
Opis
Luka Bar je najveća luka u Crnoj Gori. Ona istovremeno predstavlja kako tovarnu tako i luku za putnike. Luka Bar predstavlja veoma važnu saobraćajnu vezu Crne Gore sa svijetom.

 
MC Marina Budva
Adresa
Mediteranska, br. 4, 85310 Budva
85310, Budva  

Tel: +382 33 451 059, +382 33 451 999
Fax
: +382 33 453 856
e-mail:
info@marinabudva.com
Site: www.marinabudva.com

Opis
- 660 vezova, podijeljeni u 14 sekcija
- dužina broda za koji obezbjeđuju vez je 65 m
- svi vezovi imaju priključke za vodu i struju
- dubina (najveći gaz) iznosi 4,5 m
- 34 veze za vodu
- 68 za telefonsko-telegrafske i električne veze

 
Marina Meljine
Adresa
35340, Herceg Novi
Tel: +382 88 22 344

Opis
- mogućnost usidrenja 20 motornih čamaca
- površina od oko 1.500 m2
- dužina delatne obale od 47m
- prosječna dubina od 1.5m do 3m


Marina Herceg Novi
Adresa
35340, Herceg Novi
Tel: +382 88 43 739


Marina Zelenika
Adresa
Zelenika bb
35340, Herceg Novi  
Tel: +382 88 678 024
Fax: +382 88 678 024


Luka Kotor
Adresa
Park Slobode 1
85330, Kotor  
Tel: +382 82 325 572, 325 573
Fax: +382 82 325 572
Marina Risan
Adresa
35337, Risan
Kotor  
Tel: +382 82 371 491

Opis
- 75.50m duga
- 4.5m duboka
- djelatna obala sa površinom od 1.330m2
- 4 veza za brodove
- usidravanje motornih čamaca dužine do 17m


Marina Kaliman
Adresa
85320, Tivat  
Tel: +382 82 671 271

Opis          
- 10 betonskih molova
- 25 m duga prijemna obala
- 1.850 m2 za suvo ukotvljavanje
Korisnički servis
Montenegro Tourist Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa

Copyright © 2008. Montenegro tourist service
Developed by Lemax